06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Begeleiding

Naar aanleiding van het onderzoek en mijn adviezen stel ik een handelingsplan op.
Hierin beschrijf ik het volgende:

  • hoe de situatie op dat moment is, dus wat mijn conclusies in het onderzoek zijn.
  • wat we willen bereiken met de begeleiding van je kind.
  • wat we gaan doen om dat te bereiken en wat we daarbij gebruiken
  • hoe we de begeleiding gaan organiseren
  • hoe we na 6 tot 8 weken gaan evalueren wat de resultaten zijn

In de 12 weken na het onderzoek krijgt je kind 1 of 2 keer begeleiding van mij en per keer duurt dat 45 minuten. 

Met de leerkracht van uw kind heb ik regelmatig contact om verslag uit te brengen en de begeleiding af te stemmen op wat er in de klas gebeurt. Over het algemeen gebeurt dit schriftelijk of per e-mail.

Zelf filmpjes maken

Tijdens de begeleidingssessies maak ik mogelijk een filmpje samen met je kind waarin we uitleggen wat we gedaan hebben. Dit heeft een aantal doelen. Ten eerste helpt het je kind om het beter te onthouden, door het filmpje te maken denkt hij er dieper over na en past hij ook toe wat het net geleerd heeft. Verder kan je kind dat filmpje bekijken voordat hij huiswerkoefeningen gaat maken als geheugensteuntje. En tot slot kunnen jij en de leerkracht de filmpjes ook bekijken en weet je dus ook wat ik je kind geleerd heb en op welke manier. Hier geef ik hier meer informatie over.

Mijn Superkracht

Om tussen de sessies in met je kind (en met jou en de leerkracht) te communiceren, maak ik gebruik van de online leeromgeving van Mijn Superkracht, online Remedial Teaching. In deze omgeving kan ik je kind huiswerkopdrachten geven en stuur ik de links van de filmpjes. Deze opdrachten kan je kind ook weer naar mij terugsturen als hij ze heeft gemaakt.

Het grote voordeel hiervan is dat ik al voor de sessie kan zien hoe de opdrachten gemaakt zijn en daar mijn voorbereiding op aan kan passen.

Begeleiding op afstand

Naast de begeleiding in mijn praktijk bied ik via de online leeromgeving en Skype ook begeleiding op afstand. Meer informatie hierover lees je hier.