06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Het verschil tussen Cito-toetsen en toetsen uit de methode.

Op school maakt uw kind zeer regelmatig toetsen, aan het eind van het blok taal of rekenen volgt vrijwel altijd een toets om te bekijken wat uw kind tijdens dat blok heeft geleerd. Daarnaast worden in de bovenbouw meestal toetsen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis afgenomen. De grote vraag is dan wat het afnemen van de Cito-toets aan de kennis die de leerkracht al heeft toevoegt en wat het verschil is tussen de Cito-toets en de andere toetsen.

Niet toetsen wat net geoefend is

Het belangrijkste verschil is dat een Cito-toets niet methodegebonden is, dat betekent dat de toets altijd afgenomen kan worden, ongeacht welke methode de school gebruikt. Er wordt daarom ook niet getoetst wat uw kind de afgelopen weken geoefend heeft, maar wat uw kind in algemene zin beheerst. Dat betekent bij bijvoorbeeld spelling dat niet 1 of 2 geoefende regels aan bod komen, maar alle regels die uw kind tot nu toe aangeboden heeft gekregen. Vaak komt er zelfs nog meer aan bod, zodat ook de heel goede leerling kan laten zien wat hij kan.

Score ten opzichte van een gemiddelde leerling

Verder geeft een toets bij de methode aan of uw kind de stof voldoende of onvoldoende beheerst, uw kind wordt beoordeeld. Bij de Cito-toets is geen sprake van voldoende of onvoldoende, er wordt gekeken hoe uw kind scoort ten opzichte van het gemiddelde. Of het resultaat goed is, hangt af van wat u van uw kind mag verwachten (zie vorige blog).

Redenen om Cito-toetsen af te nemen

Vanuit deze verschillen volgt een aantal redenen om de Cito-toetsen af te nemen:

  1. Doordat er gekeken wordt wat uw kind in een langere periode geleerd heeft, wordt duidelijk hoeveel leerstof hij onthoudt. Dit verklaart ook waardoor er een verschil kan ontstaan tussen het resultaat bij de Cito-toets en de toetsen van de methode.
  2. Doordat niet de specifiek geoefende voorbeelden getoetst worden, wordt zichtbaar of uw kind de geleerde kennis ook in andere situaties kan gebruiken.
  3. De Cito-toets maakt de leerontwikkeling van uw kind over een langere periode zichtbaar, hierdoor kan, als dat nodig is, snel ingegrepen worden.

 

In mijn volgende blog zal ik ingaan op wat de Cito-resultaten op school- en groepsniveau aan extra informatie geven.