06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Maak je sterk tegen pesten!

Naar aanleiding van de rouwadvertentie van Tim Ribberink is er de laatste week in de media veel aandacht voor pesten en de gevolgen daarvan. Iedereen is het erover eens: pesten richt veel schade aan en we moeten er iets aan doen. De grote vraag is echter: wat kunnen we er aan doen?

In deze blog ga ik in op het voorkomen en stoppen van pesten op de basisschool.

Elk kind is bij het pesten betrokken

In vrijwel elke klas gebeurt het vaak dat er  gesproken wordt over een ruzie of pesterij in de pauze. Een groot deel van de kinderen gaat dan wat meer achterover zitten en luistert maar half, wat zij hebben niets gedaan. En daar zit nu juist vaak het probleem, deze kinderen hebben niets gedaan!

U vraagt u nu waarschijnlijk af waarom dat een probleem is, als ouder ben je ontzettend blij wanneer je kind niet meedoet als er in een klas of groep gepest wordt. Om het pesten te stoppen, of beter nog te voorkomen, is het echter heel belangrijk dat de kinderen wel iets gaan doen. Zij moeten gaan ingrijpen!

Zeggen dat er gepest wordt, is geen klikken

Het kind dat gepest wordt, kan dit alleen niet oplossen. Dit betekent dat het nodig is dat andere kinderen en volwassenen voor hem opkomen. Voor de kinderen kan dit er uit bestaan dat ze zelf ingrijpen, maar een andere oplossing is dat ze een volwassene waarschuwen. Door kinderen wordt dit vaak gezien als klikken, maar dat is het niet. Wanneer een ander kind iets doet dat gevaarlijk is of een ander schade berokkent, zoals pesten, is het geen klikken als je hulp haalt.

Rol van de leerkracht en de ouders

De volwassenen spelen hierbij een cruciale rol. Als zij uitstralen dat pesten niet in orde is en dat wie zich tegen de pester uitspreekt op hun steun kan rekenen, zal er veel minder of niet meer gepest worden. Daarbij is het belangrijk dit hardop uit te spreken en kinderen te helpen als ze voor het slachtoffer opkomen. In een “pestsituatie” geldt dat wie zich niet tegen het pesten uitspreekt, het pesten versterkt.

Kinderen weerbaar maken

Om pesten te voorkomen of te stoppen is het dus van groot belang dat de andere kinderen tegen de pester in gaan of hulp halen. Om dit te kunnen doen, moeten kinderen weerbaar zijn. Weerbaar tegen de druk om mee te gaan met de groep en niets te zeggen of zelfs mee te gaan pesten. Dit betekent dat het weerbaar maken van kinderen heel belangrijk is in de strijd tegen het pesten.

De oplossing van het probleem rondom pesten ligt niet zozeer bij de aandacht die gegeven wordt aan de pester en het slachtoffer, maar vooral bij het weerbaar maken van de andere kinderen in een groep.