06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Wat is Remedial Teaching?

Regelmatig voeren ouders en leerkrachten gesprekken over de schoolresultaten van een kind. Het kan gebeuren dat tijdens één van deze gesprekken de leerkracht het advies geeft om de hulp in te schakelen van een Remedial Teacher. Veel ouders kennen tot op dat moment het fenomeen “Remedial Teaching” niet en willen er graag meer over weten. In deze blog vertel ik je wat een Remedial Teacher is en doet.

Wat is een Remedial Teacher?

Een Remedial Teacher, of RT’er,  is kort gezegd een leerkracht die kinderen ondersteunt die problemen hebben op school.  De meeste RT’ers hebben een onderwijsbevoegdheid, dus ze mogen lesgeven aan een klas met kinderen, en hebben daarna een vervolgopleiding gevolgd in het begeleiden van kinderen met leer- of gedragsproblemen. Omdat Remedial Teacher een vrij beroep is, is dit echter niet verplicht.

Wat doet een Remedial Teacher?

Onderzoek

Zoals gezegd begeleidt een RT’er kinderen met moeilijkheden op school. Meestal zijn dit kinderen waarbij de leerkracht al op verschillende manieren extra begeleiding heeft gegeven en bij wie dat niet voldoende bleek. Dat betekent dus dat de RT’er eerst uit moet gaan zoeken wat dit kind nodig heeft en op welke manier het wel werkt. Om daar achter te komen neemt de RT’er een didactisch onderzoek af. Van dit onderzoek schrijft hij een verslag en in dat verslag geeft hij adviezen over hoe dit kind het beste begeleid kan worden. Als daar begeleiding door de RT’er voor nodig is, stelt hij ook een plan op waarin staat hoe hij het kind gaat begeleiden.

Begeleiding

Het kind komt elke week 1 of 2 keer bij de RT’er en krijgt dan 30 tot 60 minuten begeleiding. Verder krijgt het vaak huiswerkoefeningen. Hoe lang er aan deze oefeningen gewerkt moet worden en op welke manier staat in het handelingsplan. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het automatiseren van rekensommen dan heeft elke dag 5 minuten meer effect dat 1 keer 30 minuten. Maar om redactiesommen op te lossen ben je vaak langer bezig dus dat hoeft dan niet elke dag.

Inhoud van een sessie

De tijd bij de RT’er wordt zoveel mogelijk gebruikt om uitleg te geven, dingen te bespreken die bij het huiswerk moeilijk waren. Of oefeningen te maken waarbij de RT’er wil weten hoe het kind denkt. Vaak wordt de sessie gestart met een gesprekje en het nakijken van het huiswerk. Daarna geeft de RT’er uitleg en wordt samen een aantal oefeningen gemaakt, dit kan op papier, op de computer, in spelvorm, etc..

De sessie wordt vaak afgesloten met iets leuks, dus bijvoorbeeld een wat makkelijker spelletje, een gesprekje of een computerspelletje.

Zelf werk ik ook vaak met beloningsstickers voor oefeningen die heel goed gemaakt zijn of voor inzet die een kind heeft getoond. Deze stickers plakken de kinderen op een stickerkaart en als die vol is, mogen ze aan het eind van de sessie een cadeautje kiezen.

Evaluatie

Na 8 tot 12 weken begeleiding gaat de RT’er kijken wat het effect van de begeleiding is. In het handelingsplan heeft hij opgeschreven wat hij wilde bereiken en nu gaat hij kijken of dat gelukt is en of er nog verdere begeleiding nodig is. Als dat zo is, kijkt hij ook wat nu de doelen worden en hoe hij die wil bereiken.

 

Ik hoop in deze blog een duidelijk beeld gegeven te hebben van wat een RT’er is en kan betekenen voor uw kind. Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u hier een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek.