06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Wat is het verschil tussen Remedial Teaching en bijles?

Iedere ouder heeft verwachtingen over wat zijn kind kan of zou moeten kunnen. Het kan echter gebeuren dat een kind om welke reden dan ook op school niet kan laten zien wat het waard is. In zo’n geval willen ouders vaak graag extra begeleiding voor hun kind.

Voor die extra begeleiding kan gekozen worden voor verschillende varianten, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, bijles of Remedial Teaching. Het verschil tussen huiswerkbegeleiding en bijles of Remedial Teaching is op basis van de naam al wel duidelijk. Het verschil tussen bijles en Remedial Teaching is echter lastiger, vooral omdat veel ouders niet precies weten wat Remedial Teaching is. In deze blog zal ik kort in gaan op wat Remedial Teaching en bijles zijn en wat het verschil tussen beiden is.

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding waarbij een gediplomeerd Remedial Teacher kinderen met leer- en gedragsproblemen begeleid. Vaak zijn dit kinderen die op school al extra begeleiding hebben gekregen van hun leerkracht(-en) en waarbij dat niet voldoende is gebleken.

Een Remedial Teacher doet uitgebreid didactisch onderzoek om te bekijken wat dit kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hoe het leert en wat het niveau precies is. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de begeleiding gestart.

Meer over Remedial Teaching leest u hier.

Wat is bijles?

Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen van leerstof die een kind, meestal op de middelbare school, moeilijk vindt. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt een kind extra uitleg over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.

Doordat dit niet in een grote groep gebeurt en dus aangepast kan worden aan wat het kind nodig heeft, kan dit kinderen helpen om beter mee te komen in de klas.

Bijles wordt vaak gegeven door studenten of docenten die gespecialiseerd zijn in het vak waar het om gaat.

Wat is het verschil tussen Remedial Teaching en bijles?

Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding, bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. Bij Remedial Teaching wordt echter gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook gebeuren dat de Remedial Teacher zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij Remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt.

Verder beschreef ik hierboven al wie de begeleiding geeft, ook dit is vaak anders bij Remedial Teaching dan bij bijles. Degene die bijles geeft is vaak opgeleid in het betreffende vak, terwijl de Remedial Teacher meestal is opgeleid in het geven van begeleiding aan kinderen met leer- en gedragsproblemen op verschillende vakgebieden. Tijdens die opleiding is ook gericht aandacht voor de begeleiding van kinderen met diverse leer- en gedragsstoornissen, zoals dyslexie, autisme, etc.

Wat is het beste voor uw kind?

Dit is een vraag waarop ik geen antwoord kan geven, maar u waarschijnlijk wel.

Zoals u hier heeft kunnen lezen is er best een groot verschil tussen bijles of Remedial Teaching. Welke van de 2 voor uw kind het beste is, hangt af van wat uw kind nodig heeft en welke begeleiding de school van uw kind al geboden heeft.

 

Mocht u na het lezen van deze blog meer willen weten over Remedial Teaching of wat ik voor uw kind kan doen, dan kunt u een afspraak met ons maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.