06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Mijn kind haalt een lage score bij de Cito-toets, wat nu?

Op veel scholen worden 2 keer per jaar de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen.  Daarnaast wordt soms in groep 6 en meestal in groep 7 de entreetoets gemaakt. Ouders van kinderen die onder gemiddeld scoren maken zich zorgen en dit is één van de belangrijkste redenen waarom leerlingen bij mij als Remedial Teacher aangemeld worden. In dit blog wil ik erop in gaan wat belangrijk is om te weten wanneer je kind een lage score haalt en wat je eventueel zelf kunt doen.

Betekenis van de Cito-score

In een eerder blog heb ik al beschreven wat de score bij een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem precies betekent. Kort komt het er op neer dat de score aangeeft hoe een kind het doet ten opzichte van een gemiddelde leerling. A en B zijn boven het gemiddelde, C, D en E eronder. Bij de entreetoetsen wordt de score weergegeven in een percentielscore. Dit getal geeft aan hoeveel procent van de kinderen de toets even goed of minder goed gemaakt heeft dan dit kind. Dat betekent dat een score boven de 50 boven gemiddeld is en tot 50 is onder gemiddeld.

Doordat de scores uitgaan van een gemiddelde kun je niet spreken van voldoende of onvoldoende, dat hangt namelijk af van de capaciteiten van een kind.

Is de score voldoende?

Om te weten of een score voldoende is voor een kind is het belangrijk om te weten wat een kind kan. De makkelijkste, maar wel vaak een dure, manier om dat te weten is het afnemen van een intelligentieonderzoek. Een andere manier is door te kijken naar de ontwikkeling van je kind.

Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat een kind een bepaalde lijn volgt in de ontwikkeling. Dit is te vergelijken met groeien. Als je groot bent vergeleken met andere kinderen als je 7 bent, is het heel vreemd als je opeens klein bent in vergelijking als je 7,5 bent. Zo valt het ook op als je Cito-score opeens heel erg verandert en bijvoorbeeld van een A naar een D gaat of andersom.

Of een kind zijn eigen lijn volgt is het beste te zien in de grafiek met de scores, een voorbeeld hiervan zie je hier staan.

Een dalende lijn

Op het moment dat een kind een opvallend lage score haalt, is er meestal iets aan de hand. Het lastige is alleen dat je vaak niet weet of de lage score een uitzondering is. Het kan ook een teken zijn dat het moeite heeft met de stof en dan is het goed als het extra begeleiding krijgt. De beste manier om daarachter te komen is door te kijken of de leerkracht ook lagere scores ziet bij andere toetsen en vooral ook door met het kind te praten.

Verder kan je je als ouder ook afvragen of er redenen kunnen zijn waardoor je kind even minder presteert. Als er bijvoorbeeld grote veranderingen zijn thuis, is het natuurlijk moeilijker om je op school te concentreren.

Het is in elk geval belangrijk om bij het volgende toetsmoment dit onderdeel goed in de gaten te houden. Als er weer een lage score gehaald wordt, is er waarschijnlijk sprake van een probleem met de leerstof. Op dat moment is extra begeleiding waarschijnlijk echt nodig.

Wat kan ik als ouder doen?

Vragen stellen

Het eerste wat je als ouder kunt doen, is je open en nieuwsgierig opstellen ten aanzien van de begeleiding door de leerkracht, vraag veel! Bijvoorbeeld wat hij gaat doen aan extra begeleiding, of er een handelingsplan is en wat je thuis kunt bijdragen. Doe dit niet alleen op het moment dat de score gehaald wordt, maar hou dit vol tot je ziet dat je kind vooruit gaat.

Ontspannen oefenen

Wanneer je van de leerkracht oefenwerk mee naar huis krijgt, maak dat thuis in ontspannen sfeer. Het is belangrijker dat je kind gemotiveerd blijft dan dat het heel veel oefent. Dat laatste doet het op school al.

Verder zijn er allerlei manier om te oefenen zonder dat je echt schoolwerk doet. Hier lees je bijvoorbeeld hoe je kunt oefenen met rekenen tijdens een dagje uit of een vakantie.

Begeleiding buiten school

Wanneer blijkt dat de leerkracht om welke reden dan ook de begeleiding die je kind nodig heeft niet kan bieden, zoek dan op tijd hulp buiten de school. Voor een Remedial Teacher geldt dat een kleine achterstand veel makkelijker op te lossen is, dan wanneer het probleem al lang bestaat. Bovendien is het voor je kind fijn als het snel de begeleiding krijgt dit het nodig heeft.

De juiste begeleiding

Het belangrijkste is dat je kind de kans krijgt om zich op school te ontwikkelen op de manier die bij hem past. De score bij een Cito-toets kan een idee geven of dat lukt. Wanneer dat niet zo is, kun je als ouder het beste er voor zorgen dat je kind de begeleiding krijgt die hij nodig heeft om te laten zien wat hij kan.

Wil je meer weten over Cito-toetsen en wat de uitslag ervan je vertelt? Kijk dan hier voor informatie over de ouderavonden die ik rondom dit thema verzorg!