06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

De ene remedial teacher is de andere niet

Advertentie bij de supermarkt met aangeboden taalles vol taalfoutenWanneer ouders contact met mij opnemen omdat hun kind moeite heeft met de vakken op school, stellen ze me vaak veel vragen over wat remedial teaching is en wat ik precies doe. Op deze vragen heb ik antwoord gegeven in eerdere blogs.

Een andere vraag die ik vaak krijg is de vraag waar mijn tarief op gebaseerd is. Dit komt mede doordat er een groot verschil is tussen de tarieven die remedial teachers rekenen voor hun diensten. In dit blog geef ik antwoord op die vraag en vertel ik je in grote lijnen hoe mijn tarief is bepaald.

Kwaliteit van de begeleiding

Naast alle praktische zaken die een rol spelen bij het bepalen van een tarief, speelt er een principiële overweging mee en dat is hoeveel ik de dienst die ik lever waard vind.

Remedial teacher (rt’er) is een vrij beroep, wat betekent dat iedereen zichzelf zo mag noemen, ongeacht de ervaring of opleiding die je hebt. Daardoor is er niet alleen een verschil in het bedrag dat een rt’er rekent, maar ook in de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt.

Ik heb na mijn HBO-opleiding nog een opleiding tot gespecialiseerd leerkracht gevolgd met als afstudeerrichting remedial teaching. Ook heb ik diverse cursussen gevolgd en ik heb al een aantal jaar ervaring met het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Sinds vorig jaar ben ik ook geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers,  wat betekent dat ik een uitgebreid traject heb doorlopen waarbij gekeken is naar de kwaliteit van mijn werk.

Tijd en materiaal

Het bedrag dat ik reken voor een begeleidingssessie is inclusief voorbereidingstijd en materiaal. Dat betekent dat ik 45 minuten met een kind werk, maar daarnaast nog 15 tot 30 minuten besteed aan het samenstellen van het programma, uitzoeken van materiaal, mailen van ouders en leerkrachten, etc. Op het gebied van het materiaal kies ik ervoor om gebruik te maken van materialen die speciaal voor remedial teaching ontwikkeld zijn en alle materialen zelf aan te schaffen in plaats van illegaal van anderen te kopiëren.

Hierdoor zijn mijn kosten hoger dan wanneer ik andere keuzes zou maken en dit zit versleuteld in mijn tarief.

Risico

Naast deze principiële keuze speelt nog een aantal andere zaken een rol, die meer te maken hebben met het feit dat ik een ondernemer ben. Waar iemand in loondienst elke maand een vast salaris betaald krijgt voor de uren die hij gewerkt heeft, is dat voor mij niet zo. Ik kan en wil alleen de uren in rekening brengen die ik daadwerkelijk aan een leerling heb besteed.

Dat brengt een aantal risico’s met zich mee. Als het leerlingaantal terugloopt of als er veel sessies worden afgezegd, lopen dus ook mijn inkomsten terug. Als ik ziek ben of in de vakantie, verdien ik zelfs helemaal niets.

Uiteraard zijn deze risico’s het gevolg van mijn eigen keuze om een praktijk te beginnen en reken ik die niet volledig door aan mijn klanten, maar ik moet er wel rekening mee houden.

Inkomstenbelasting

Over het bedrag dat een klant mij betaalt, ben ik inkomstenbelasting verschuldigd. Dit betekent dat ik nog een deel moet afdragen aan de belastingdienst. Als ik ervoor zou kiezen om zwart te werken, zou mijn tarief omlaag kunnen. Naast het feit dat ik hier een moreel bezwaar tegen heb, zou dat voor mijn klanten het nadeel hebben dat ik geen facturen zou versturen. Dan komen ze niet in aanmerking voor eventuele tegemoetkomingen in de kosten, vergoeding vanuit verzekeringen, etc. Ook ben ik dan niet verzekerd als er iets mis gaat in mijn praktijk en dat kan grote gevolgen hebben.

Ik hoop je hiermee enigszins inzicht te hebben gegeven in de wijze waarop mijn tarief tot stand gekomen is. Mocht je hier vragen over hebben, neem gerust contact met me op.