06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Mijn CV

Opleidingen

1990-1996 Gymnasium, Augustinianum Eindhoven
1996-2001 Opleiding tot leerkracht basisonderwijs, Fontys PABO Eindhoven
2005-2007 Opleiding gespecialiseerd leerkracht, specialisatie Remedial Teaching, Opleidingscentrum Speciaal Onderwijs Eindhoven
2007 Basiscursus Sociale vaardigheidstraining voor autisme, Dienstencentrum Focus
2007 Deskundigheidsbevordering Sociaal-Emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen
2008-2009 Leergang "coachen als management instrument", CTO & Counseling
2009-2010 Leergang “ikzelf als coachend leidinggevende”, CTO & Counseling
2013 Registratie bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
2014 coach Junlge Memory, Lerend Brein
2014-2015 Rekenproblemen en dyscalculie, Hans van Luit (namens KWEC)

Werkervaring

2001-2010 Groepsleerkracht regulier basisonderwijs, groepen 1-2, 3, 5 en 7
2006-2009 Begeleider leerlingen met Leerling Gebonden Financiering, cluster 3 en cluster 4
2006-2010 Intern Begeleider regulier basisonderwijs
2009-heden Praktijk voor Remedial Teaching Annemieke Augusteijn
2013-heden Online Remedial Teaching Mijn Superkracht