06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Ook zij geloofden in de kracht van hun kind

Denise

Wij zijn erg blij met Annemieke Augusteijn als RT-er voor onze dochter. Ze is sociaal onderlegd met kinderen en kan ze goed motiveren.
Bovendien is onze dochter erg vooruit gegaan door de Remedial Teaching. Ze leert er erg veel van en wordt goed begeleid. Onze dochter gaat graag naar Annemieke toe en voelt zich op haar gemak bij haar, ondanks dat ze haar vrije tijd ervoor moet opofferen.
Kortom, wij zijn tevreden!

Lotte

Annemieke Augusteijn kan super goed en duidelijk uitleggen. Ik heb er veel van geleerd. Voor mij persoonlijk werkt het het beste om alles op te schrijven en dat heeft ze gedaan. Alles wat ik niet begreep is opgeschreven. Dan blijft het bij mij beter hangen.

Dus als je één of meerdere vakken moeilijk vindt en je zou er graag hulp bij willen, dan zou ik zeker naar Annemieke gaan.

G.v L.

Mijn dochter heeft 4 maanden begeleiding gekregen van Annemieke in verband met een forse achterstand op het gebied van rekenen in groep 8. Ze heeft door de begeleiding een flinke sprong gemaakt waardoor ze nu op niveau ligt. Annemieke je bent een topper dankjewel!!

Claudia Toonen

Ik heb me tijdens een bezoek aan de praktijk voor Remedial Teaching van Annemieke Augusteijn in ‘s Hertogenbosch enorm laten inspireren en enthousiasmeren door deze beroepsgenoot met een ongekend groot hart voor haar vak!

Niet alleen heb ik mogen aanschouwen hoe duidelijk haar uitleg is, maar ook hoe rustig, fijn, warm en vol humor haar contact met de kinderen is die ze begeleid. Ik ben er absoluut van overtuigd dat zij in staat is kinderen écht verder te helpen en een duwtje in de rug te geven, en dat ze het dan nog leuk vinden om naar haar toe te gaan ook!

Annemieke heeft zich met haar ‘Mijn superkracht – online remedial teaching’ (een door haar ontworpen digitale leeromgeving voor Remedial Teaching, waardoor kinderen ook online begeleid kunnen worden) tevens ook landelijk op de kaart gezet en zij is hiermee een begrip op zich geworden in de RT-wereld. Steeds meer Remedial Teachers sluiten zich bij haar ‘Superkracht-leeromgeving’ aan.

Ik ben naast leerkracht zelf ook moeder, en aan Annemieke Augusteijn zou ik mijn kinderen met een gerust hart toevertrouwen.

Dank je wel Annemieke, dat ik een ochtend heb mee mogen lopen. Je bent een grote inspiratiebron voor mij als vakgenoot!

Claudia Toonen, remedial teacher in spé

Veron

Beste Annemieke
Omdat je kinderen veel leert.
Vindt sint dat jij ook moet worden geëerd.
Al valt het niet mee voor jou iets te bedenken.
Spellen,lezen,taal en rekenen ook rijmen en dichten je kunt het allemaal.
Hoe krijg ik dat ook voor elkaar?
Samen met jou veel oefenen.
Dan kan ik ook het geluk beproeven.
Ben blij dat we je mogen ontmoeten!
En ga je nu groeten.
Sint en Piet

Wij, Veron en ouders en leerkrachten van school, zijn zeer tevreden met zijn prestaties. Vooral de aandachtsgebieden, begrijpend lezen en rekenen, zijn met grote sprongen vooruit gegaan, hij kan zijn taken makkelijker maken.
Veron is heel blij met de hulp van Annemieke en dat in zo'n korte periode van +/- 13 weken.
Dank je wel, Annemieke !! We hebben er geen andere woorden voor.

Marloes

Marloes, mijn dochter van 11 jaar met het Syndroom van Down, oefent elke maandag- en woensdagmiddag met Annemieke voor taal en rekenen.

Met veel enthousiasme en geduld zijn ze aan de slag gegaan. Marloes vindt het altijd erg fijn als Annemieke komt en wij vinden dat ze ook veel vooruitgang heeft geboekt.

Vooral met lezen heeft Marloes een flinke sprong gemaakt. Het rekenen gaat nu meer aandacht krijgen. Wij zijn benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen, maar zien dit met vertrouwen tegemoet.

Annemieke, wij zijn blij dat we iemand met veel kennis en geduld "gevonden" hebben om onze dochter te begeleiden.

Groeten van een enthousiaste moeder.

Eva

Hallo, ik ben Eva en ik heb moeite met taal .
Annemieke helpt me daarmee. Ik ga elke woensdag taaldingen oefenen en elke keer als ik weg ga heb ik weer wat geleerd over taal . Hierdoor maak ik op school minder fouten in mijn dictee en op een dag zal ik weten hoe ik iets moet schrijven met dank aan Annemieke.

Jan

Onze zoon is sinds een half jaar een wekelijkse gast bij Annemieke.
Hij voelt zich uitstekend op zijn gemak en durft zichzelf te zijn. Door de begeleiding is hij een stuk zekerder geworden en wij ervaren het als zeer prettig dat de stof die wordt behandeld op school via deze manier nog eens extra 1 op 1 onder de aandacht komt. Ook het beloningssysteem is extra motiverend voor kinderen.

Lukas

Wat ik je verder nog wil meegeven: de leraren waren onder de indruk van je verslag! Ze vonden het keurig, ook de toetsen die je hebt afgenomen en ze zeiden "zo, je hebt een goede in de hand genomen". Nou ja, dat wisten wij natuurlijk al lang. :-).
We hebben ook aangegeven dat we zeker door willen gaan tot het einde van het schooljaar. Dit vonden zij een superidee en merkten daarbij op dat Lukas dan nog wel eens nóg steviger in zijn schoenen kon staan.

Onze dochter

Op internet zoekend naar een gedegen en betrouwbare Remedial Teacher voor onze dochter, kwamen wij uit bij Mijn Superkracht online Remedial Teaching. Ook hadden wij gezocht via de gebruikelijke 'offline kanalen', waarbij wij uitkwamen bij Annemieke Augusteijn. Later bleek dat Annemieke Augusteijn (ons offline aangeraden) de sturende kracht is achter MijnSuperkracht.nl.

Onze dochter had begeleiding en gereedschappen nodig om haar het werk op school organisatorisch makkelijker te maken én om haar werkdruk te verlichten. Iets waar wij als ouders onvoldoende vat op hadden.

Annemieke Augusteijn heeft vervolgens adequaat gefungeerd als spin-in-het-web gedurende het overleg met de leerkrachten, de Intern Begeleider van school en met ons als ouders. Wij hebben het als erg prettig en zinvol ervaren om Annemieke bij ons te hebben, onder meer als verbinder tussen ons en de school.

Daarna heeft Annemieke in overleg met de leerkrachten een gedegen plan opgesteld waar alle betrokken partijen, en niet in de laatste plaats onze dochter, houvast aan heeft gehad.

Gedurende de begeleiding - het daadwerkelijke RT-traject - van/voor onze dochter heeft Annemieke Augusteijn op professionele wijze (dus met aandacht voor het kind) onze dochter laten zien, laten voelen en ervaren om haar werk anders in te richten.

Ook heeft Annemieke Augusteijn in zekere zin de leerkrachten het inzicht gegeven om anders/beter om te gaan met leerlingen als onze dochter, zónder daarbij afbreuk te doen aan de positie en de bekwaamheid van de leerkrachten.

Door niet alleen onze dochter te begeleiden, maar ook het gesprek aan te gaan met ons en de leerkrachten, heeft onze dochter de mogelijkheden kunnen benutten om te groeien.

Daarbij heeft onze dochter zeker ook baat gehad bij de filmpjes van MijnSuperkracht.nl. Want hier zie je snel het verschil in de didactische kracht van Annemieke Augusteijn en de didactische beperkingen van (ongeduldige en drukke) ouders

Resultaat in een aantal maanden:

  • een dochter die rustiger en slimmer te werk gaat
  • een dochter die zich bewust is van haar werk (en haar werkdruk)
  • een dochter die gemiddeld 1 à 2 CITO-letters hoger scoort dan vóór het RT-traject
  • twee leerkrachten die zich beter bewust zijn van hun lesmethode en het effect van hun specifieke aandacht voor moeilijker lerende leerlingen
  • twee ouders die zich beter bewust zijn van de leer-knelpunten bij hun dochter
  • twee ouders die anders/beter omgaan met de werkdruk van hun dochter
  • prettigere sfeer in huis en op school.

Voor zover het nog nadere toelichting behoeft, mag duidelijk zijn dat Annemieke Augusteijn (en MijnSuperkracht.nl) veel kan betekenen, vooral voor het kind. Maar ouders, leerkracht(en) en de school zijn onmisbare schakels in een Remedial Teaching traject.