06-53578718
info@annemiekeaugusteijn.nl

Annemieke Augusteijn Praktijk voor Remedial Teaching

Didactisch onderzoek

In het onderzoek ga ik kijken welke moeilijkheden je kind heeft, maar ook welke dingen het goed kan. Ik doe dit aan de hand van onderzoeksvragen die ik na het kennismakingsgesprek heb opgesteld.

Bij de begeleiding van je kind spelen echter de situatie in de klas en thuis ook een rol, vandaar dat ik daar in mijn onderzoek ook aandacht aan besteed.

Een onderzoek bestaat uit:

  • een gesprek met jou als ouder
  • een gesprek met de leerkracht van je kind
  • een gesprek met je kind
  • een aantal testjes dat ik bij je kind afneem, hoeveel en welke hangt af van de onderzoeksvragen waar ik antwoord op wil hebben

Naar aanleiding van het onderzoek trek ik een aantal conclusies en geef ik adviezen voor de begeleiding van je kind. Een deel van die adviezen kan ik uitvoeren en een aantal wordt thuis of op school uitgevoerd. Hierbij houd ik rekening met wat er thuis en op school mogelijk is.

Zelf hecht ik er zeer veel waarde aan om een persoonlijk gesprek met de leerkracht van je kind te hebben. In het geval dat dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kijk ik of een telefonische afspraak of e-mailcontact wel mogelijk is. Als dit ook niet kan, vervalt dit onderdeel van het onderzoek.