Annemieke Augusteijn, Mijn Superkracht Remedial Teaching
Meester Happensoenlaan 27, 5237 JM, ‘s-Hertogenbosch

Info@mijnsuperkracht.nl/ 06-53578718

Over mij

Ik ben gediplomeerd leerkracht en remedial teacher en heb sinds januari 2009 een praktijk voor remedial teaching in de Maaspoort (‘s-Hertogenbosch).

Op deze pagina vertel ik je wat meer over mezelf.

Leerkracht, intern begeleider en LGF-begeleider

Als kind speelde ik altijd al graag “schooltje”, waarbij ik dan natuurlijk de juf was en uitlegde wat de andere kinderen of mijn knuffels en poppen moesten doen.

In de bovenbouw van de middelbare school gaf bijles aan kinderen uit de onderbouw en vanaf dat moment wist ik het zeker: ik wilde les gaan geven.

Na mijn eindexamen ben ik dan de opleiding tot leerkracht basisonderwijs gaan volgen en direct na mijn afstuderen ben ik als groepsleerkracht op een basisschool in Eindhoven aan het werk gegaan.

Na een aantal jaren merkte ik dat ik kinderen met leer- en gedragsproblemen meer begeleiding wilde geven, maar dat ik daar te weinig kennis voor had. Ik heb toen naast mijn baan de opleiding tot Remedial Teacher gevolgd aan het Fontys-OSO in Eindhoven.
Ik kon deze kennis direct toepassen in de praktijk, doordat mijn taak op de basisschool veranderde. Naast mijn werk in de groep, kreeg ik de taak om leerlingen met Leerling Gebonden Financiering (LGF), het zogenaamde rugzakje, te begeleiden en ik werd aangesteld als intern begeleider (ib’er) voor de kleuterbouw.

Remedial teacher met een eigen praktijk

Inmiddels was ik samen met mijn partner naar Den Bosch verhuisd en merkte ik dat het reizen in combinatie met de uren die ik werkte me te veel energie kostte. Ik heb toen overwogen om een baan te zoeken op een school hier in de buurt, maar stiekem droomde ik van een eigen praktijk en ik besloot dat dit het ideale moment was om die droom uit te laten komen. In 2009 startte ik, toen nog naast mijn baan, als zelfstandig remedial teacher (rt’er) en al snel had ik zo veel leerlingen dat ik ontslag nam op de school waar ik werkte om me volledig op mijn praktijk te kunnen richten.

Beveiligde online omgeving en Mijn Superkracht

Toen ik fulltime in mijn praktijk werkte, merkte ik dat er best veel mogelijkheden waren om mijn werk te automatiseren en zo meer tijd over te houden voor mijn leerlingen.

Zo kwam ik op het idee om het deel van mijn uitleg dat voor al mijn leerlingen hetzelfde was, op te nemen en deze video’s als voorbereiding op de afspraken met de leerlingen met ze te delen.

Dat bleek een heel goed idee in theorie, maar in de praktijk bleek het heel veel werk om elke keer de juiste link te kopiëren en die voorzien van een begeleidende tekst aan ouders te mailen.

Je ziet op deze foto hoe ik voor een flip-over sta en uitleg geef over een spellingsregel. Deze afbeelding is een screenshot uit één van mijn eerste instructiefilms.

Bovendien merkte ik dat ik mijn communicatie met mijn leerlingen en hun ouders steeds lastiger te overzien werd, doordat ik zowel in schriftjes als via de mail ouders op de hoogte hield en ook van hen via beide media reacties kreeg.

Ik bedacht hier allerlei oplossingen voor, maar geen enkele hiervan werkte zoals gehoopt, tot ik per toeval een omgeving voor volwassen coaches tegenkwam. Deze was niet goed te gebruiken in mijn praktijk, maar gaf me wel het idee voor een soortgelijke omgeving voor mijn begeleiding. Dit was het begin van wat nu Mijn Superkracht is!

Online remedial teaching

De online omgeving bracht me ook op het idee om online begeleiding te gaan bieden aan leerlingen voor wie het niet mogelijk was om naar mijn praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat ze te ver weg woonden, of voor wie het gewoon makkelijker was om de afspraken online te hebben.

Aanvankelijk begeleidde ik maar heel af en toe een leerling online, maar de vraag naar online begeleiding werd steeds groter en doordat mijn leerlingen en ik steeds meer mogelijkheden zagen hiervoor, begeleidde ik ook regelmatig leerlingen die normaal gesproken naar de praktijk kwamen online als dat een keer beter uitkwam.

Tijdens de corona-pandemie had ik heel veel profijt van de ervaring die ik inmiddels had opgedaan met online remedial teaching en verzorgde ik ook trainingen voor collega’s die hier nog geen ervaring mee hadden.

Groeiend bedrijf

Vanaf het moment dat Mijn Superkracht gelanceerd werd, heb ik andere remedial teachers de mogelijkheid gegeven om ook gebruik te maken van de beveiligde online omgeving.

Samen vormen we inmiddels een actief netwerk waar ik regelmatig activiteiten voor organiseer.

Echtgenote en moeder

Naast remedial teacher en ondernemer ben ik echtgenote van Rob en sinds 2011 de trotse moeder van een tweeling.