Annemieke Augusteijn, Mijn Superkracht Remedial Teaching
Meester Happensoenlaan 27, 5237 JM, ‘s-Hertogenbosch

Info@mijnsuperkracht.nl/ 06-53578718

Remedial teaching

Er kunnen veel verschillende redenen zijn die ervoor zorgen dat je kind op school niet laat zien wat het kan.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kind een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie heeft, maar het kan ook zijn dat er een andere oorzaak is waardoor hij moeite heeft met de leerstof. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat hij een keer de uitleg niet goed begrepen heeft of niet duidelijk vond en daardoor moeite heeft met alles wat daar mee te maken heeft. Als je bijvoorbeeld niet precies begrijpt wat delen is, is het heel moeilijk om deelsommen te maken of te rekenen met breuken.
Ook zou het kunnen dat je kind een deel van de uitleg gemist heeft, bijvoorbeeld doordat hij ziek was of wat minder goed opletten, en daardoor moeite heeft met de leerstof.

Eerst kennismaken

Wanneer je je kind bij mij aanmeldt, beginnen we met een kennismakingsgesprek. In dat gesprek, waar je kind bij is, kijken we natuurlijk eerst of we denken dan ik jullie kan helpen met de vraag die je hebt over het leren van je kind en of we ook denken dat ik daar de goede persoon voor ben.

Het is vooral belangrijk dat je kind zich op zijn gemak voelt bij mij, want we gaan waarschijnlijk dingen doen die hij moeilijk en niet zo heel leuk vindt. Dan is het wel zo fijn als hij mij in elk geval wel aardig vindt!

Intake en didactisch onderzoek

Na het kennismakingsgesprek begint de intakeprocedure. Deze bestaat uit:

  1. Intakegesprek met jou als ouder/ verzorger, voorafgaand aan dit gesprek vul je een vragenlijst in en in het gesprek bespreken we de ontwikkeling van je kind tot nu toe en wat de reden is dat je je kind bij mij hebt aangemeld. Dit gesprek is zonder je kind
  2. Intakegesprek met de leerkracht van je kind, dit gebeurt natuurlijk alleen als jij hier toestemming voor geeft. In het gesprek bespreek ik hoe het met je kind gaat op school en wat de school al gedaan heeft om je kind te helpen. Zo weet ik alvast wat wel of juist niet werkt, zodat ik daar rekening mee kan houden in mijn begeleiding.
    We bespreken dan ook wat er eventueel nog aan extra begeleiding op school gegeven kan worden en wat ik kan doen om goed aan te sluiten bij wat er gebeurt in de klas.
    Vaak maak ik de afspraak voor dit gesprek zo, dat ik al een groot deel van de intake heb uitgevoerd. Ik heb dan al een idee hoe ik de begeleiding wil gaan vormgeven en kan dat dat ook meteen afstemmen met de leerkracht.
  3. Intakegesprek met je kind, natuurlijk wil ik ook graag weten waar je kind hulp bij wil hebben en hoe je kind denkt dat het komt dat het moeite heeft met de leerstof op school. Bovendien ben ik benieuwd wat er wel goed gaat en welke hulp er volgens je kind goed zou kunnen werken. Dit bespreken we samen tijdens het intakegesprek
  4. Didactisch onderzoek, om te kijken waar het probleem met het leren precies zit, neem ik een didactisch onderzoek af bij je kind. Dat betekent dat ik de toetsen van school, als dat mag, heel zorgvuldig bekijk, zodat ik precies weet hoe je kind tot zijn antwoorden komt en waar het eventueel niet goed gaat. Als er geen toetsen zijn die ik kan bekijken of als het te lang geleden is dat die zijn afgenomen, neem ik zelf een aantal toetsen af. Deze toetsen bespreek ik na afloop ook met je kind om zo goed mogelijk te begrijpen wat hij moeilijk vindt en hoe hij over de vragen nadenkt.
je ziet op deze afbeelding de doos van de schoolvaardigheidstoets spelling en een antwoordblad. Dat blad zit in een plastic hoes, zodat je er op kunt schrijven en het vervolgens kunt wissen.

Opstellen van het verslag van de intake en van het handelingsplan

Alle informatie die ik heb verzameld tijdens de intake, noteer ik in het onderzoeksverslag. Dit verslag deel ik met je in de beveiligde online omgeving van Mijn Superkracht.

Ook stel ik een handelingsplan op. Hierin beschrijf ik aan welke doelen we de eerste periode van 12 weken gaan werken en hoe ik dat ongeveer ga doen. Verder staat in dit plan welke materialen we gaan gebruiken en of je kind ook thuis moet gaan oefenen.

Als laatste staat in dit plan wanneer we het gaan evalueren en op welke manier ik ga kijken of de doelen behaald zijn.

Ook dit plan deel ik met je in de beveiligde omgeving.

Je ziet een bureau met een deel van het toetsenbord van een laptop, een kopje koffie, een bril, een potlood en een notitieboekje. Op dit bureau ligt ook een document. Voorop dit document staat geschreven: Handelingsplan schooljaar 2023-2024

Begeleidingstraject

Als jij en je kind het eens zijn met de dingen die ik bedacht heb in het handelingsplan, beginnen we met de begeleiding.

Je kind werkt elke week op een vast tijdstip met mij. We spreken van te voren af of we dit online of in mijn praktijk doen. Ik kan ook naar een andere locatie komen, maar in dat geval betaal je een extra vergoeding voor mijn reistijd en -kosten.

Na elke sessie krijg je een verslag van wat we gedaan hebben in de beveiligde online omgeving en als je kind thuis moet oefenen, lees je de opdrachten hiervoor ook in de omgeving.

Ik probeer ervoor te zorgen dat je kind maximaal 10 minuten per dag kan oefenen en dat de oefeningen zelfstandig gemaakt kunnen worden. Eventuele vragen over het huiswerk kan hij via de omgeving stellen en ook kunnen de opdrachten voor onze volgende afspraak ingeleverd worden. Dat heeft als voordeel dat ik het huiswerk niet hoed na te kijken tijdens onze sessies en me ook al kan voorbereiden op de volgende afspraak.

Een begeleidingstraject duurt 12 weken. Zoals ik al schreef, spreken we in het handelingsplan af wat we in die periode gaan doen.. Natuurlijk kunnen we tussentijds wel andere afspraken maken als we merken dat het plan dat ik gemaakt heb, niet zo goed werkt als gehoopt.

Evaluatie

Na afloop van de begeleidingsperiode evalueren we het handelingsplan. Dat betekent dat ik ga kijken of we de doelen die ik gesteld had, gehaald hebben. De manier waarop ik dat doe, staat beschreven in het handelingsplan en ik vul het plan aan met de informatie uit de evaluatie.

Vervolgens bespreken we samen of en hoe we verder gaan met de begeleiding. Als we besluiten nog door te gaan, stel ik een nieuw handelingsplan op, op basis van de evaluatie van het vorige plan. Vervolgens start weer een traject van 12 weken.